Algemene voorwaarden schilders

Leads genereren

Schildervinden.nl exploiteert een website om vraag en aanbod op gebied van schilder- en behangwerkzaamheden bij elkaar te brengen. Hiertoe investeert Schildervinden.nl in het bereiken van een goeie positie op internet. De gegevens van internet bezoekers die een schilder zoeken en dat via onze website kenbaar maken komen op basis van een selectie op postcode bij maximaal 3 deelnemende schildersbedrijven. Dit wordt een lead genoemd.

Kosten

Wij berekenen geen kosten voor het plaatsen van uw bedrijf. Alle prijzen zijn exclusief btw en worden per lead berekend. De vergoeding voor een offerteaanvraag zal jaarlijks op 1 januari vastgesteld worden, tenzij externe kosten stijgingen tussentijds aanleiding geven om de prijs aan te passen.

Kosten Schildervinden.nl

Per lead die u van ons per mail gaat ontvangen brengen wij u 14,75 Euro excl btw in rekening. Jaarlijks kan dit bedrag geïndexeerd worden om de kostenstijgingen te compenseren.

Facturatie

U ontvangt maandelijks per mail een factuur voor de door u ontvangen offerteaanvragen in de voorafgaande maand. - Bij een onjuiste factuur of vragen over de factuur, gaarne contact opnemen met het team Schildervinden.nl via info@schildervinden.nl. - Bezwaren tegen de factuur dienen uiterlijk twee weken na factuurdatum schriftelijk, dan wel per e-mail kenbaar te worden gemaakt. - Eventuele correcties worden verrekend met de factuur van de volgende maand.

Incassering

Incassering vindt maandelijks achteraf plaats in de eerste week van een nieuwe maand. Indien automatische incasso niet mogelijk blijkt, kan uw account worden geblokkeerd, hiermee kan een vaste positie komen te vervallen. Tevens houden wij ons het recht voor om in dit geval de vordering uit handen te geven aan derden.

Reclameren

U kunt offerteaanvragen die bijv. geen correcte adresgegevens bevatten (fout e-mailadres EN fout telefoonnummer) binnen 5 werkdagen na aanvraagdatum in zijn geheel terugmailen. Indien de reclamaties zijn geaccepteerd zullen ze niet in rekening worden gebracht. Indien het aanvragen betreft die vorige maand hebben plaatsgevonden en daarom al zijn gefactureerd, wordt dit aantal aanvragen op de factuur van de lopende maan in mindering gebracht.

Aanpassing gegevens

Wijzigingen in uw vermelding dienen per e-mail door te worden gegeven. Dat gaat bijv. om wijziging in regiovermelding, maximaal te ontvangen leads per maand (met een minimum van 10), e-mailadres aanvragen, adreswijziging etc.

Contractduur

Wij hanteren geen minimale contractsduur. U kunt te allen tijden per direct opzeggen per e-mail, dan wel schriftelijk. Schildervinden.nl behoudt zich het recht voor deze overeenkomst eenzijdig zonder opzegtermijn te ontbinden.

Afgeven doorlopende incasso machtiging

U herkent onze incasso aan de volgende gegevens: